Kurse të gjuhëve, ju sjellim mesime në klasë dhe online!


Prandaj ejani tek ne për të pasur sukses në qellimet tuaja.


Nëse preferoni të mësoni një gjuhë duke përdorur materiale të shtypura, mund të blini librat tek ne.

Çfarë ju ofrojmë?

✔

 Mësues me përvojë të gjerë në mësimdhënien online.
 Metodat më inovatore të mësimdhënies.
 Përgatitje të përgjithshme dhe për provime ndërkombëtare (TOEFL, IELTS, GOETHE, ÖSD etj)
 Njohuri të shkëlqyera rreth mësimdhënies nëpërmjet teknologjisë.
 Orë mësimi të individualizuara, të hartuara nga vetë mësuesit e qendrës.
 Cilësi sfiduese në rang kombëtar dhe më gjerë.
 Tarifa të kënaqshme dhe orare fleksibël.

Në kurset tona:

☑

 Ndërtoni njohuri të shëndosha në Gjuhët e folur, të shkruar, të lexuar dhe të dëgjuar.
 Përmirësoni dijet gramatikore dhe i vendosni ato në funksion të komunikimit dhe të shkruarit të saktë.
 Aftësoheni në të kuptuarin e Gjuhëve në botën reale dhe jo veç atë të librave.
 

Me kurset online të Sira Academy:

✔

  Do të flisni gjuhët shumë shpejt, edhe nëse jeni fillestarë. Ne jemi më të mirët në këtë fushë!
 Do t’i mbani mend gjatë mësimet e zhvilluara.
Nëse jeni duke kërkuar mësimin online për të përmirësuar njohuritë tuaja në gjuhët, na e besoni përgatitjen tuaj .Ne dhe do të ndiheni krenarë!

Foundry Creative Education, the Creativity Culture Foundation ...