KURS SQL

SQL ështe një gjuhë e përdorur për të menaxhuar të dhënat në një bazë të dhënash relacionale. Kjo ju lejon të kërkoni, manipuloni dhe përcaktoni të dhënat në një bazë të dhënash relacionale. SQL është bërë një gjuhë standarde, që do të thotë se gjuha që përdor baza e të dhënave do të bazohet në SQL, pavarësisht se cilën bazë të dhënash relacionale përdorni.

  • Kjo e bën atë një gjuhë shumë të shkathët dhe një aftësi të rëndësishme nëse punoni me baza të dhënash ose të dhëna. Gjuha i ngjan shumë anglishtes, duke e bërë më të lehtë për anglishtfolësit të mësojnë dhe lexojnë me një shikim, madje edhe për një fillestar. Deklaratat përbëhen nga klauzola, identifikues, operatorë dhe konstante. Së bashku, ju mund të krijoni deklarata të tilla si “ZGJIDH emrin e klientit NGA Tabela e Blerjes KU rendi_numri = 253”. Deklarata që rezulton është e strukturuar në mënyrë që një kompjuter të mund të lexojë, por edhe i lehtë për anglishtfolësit me pak programim.
May be an image of text

Tani dhe për SHQIP-FOLESIT – gjuha SQL nga instruktorët e Sira academy do të jetë një frut i ëmbël njohurish për tregun e ardhshëm të punës suaj.

#siraprogramming#sql#siraacademy

Translate »