Mëso Anglishte Online!

Ky kurs online do t’ju ndihmoj që të mësoni për mënyrat më efektive se si fëmijët mund ta mësojnë Anglishten si gjuhë të dytë përderisa ende janë duke e mësuar gjuhën amtare. 

Duke marrë pjesë në këtë kurs do ta kuptoni si dhe përse fëmijët më së miri mësojnë nëpërmjet lojës, e po ashtu çka mund të bëjnë prindërit dhe edukatorët më shumë që ta bëjnë mësimin më efektiv.

  • të bisedoni më së miri me fëmijën tuaj
  • të kriijoni një ambient më të pershtatshëm për fëmijët tuaj që të mësojnë Anglishten si gjuhë të dytë”
  • dhe si të përcjellni arritjet e tyre në mënyrë efektive.

Ju do të keni mundësinë që të bëheni pjesë e diskutimeve rreth zhvillimit të fëmijëve, si dhe mësimit të Gjuhës Angleze në fëmijërinë e hershme, poashtu do të mund të bisedoni drejtpërdrejt me edukatorët tanë me përvojë. Poashtu të ndani mendimet e juaja, idetë dhe pyetjet me pjesëmarrësit tjerë.

Kursi “Anglishtja në fëmijërinë e hershme ” përshtatet lehtë me nevojat e juaja.

Kështu që kursin mund ta mbani në çfarëdo kohe që ju konvenon.