MESO FRENGJISHT ONLINE !

Gjuhe Frenge –

Mëso ONLINE 🏠 Gjuhë Frënge 🇫🇷

Grupet e reja për gjuhë frënge fillojnë javën e ardhshme. 🇫🇷

👦Grupi djem anetaresohu ketu :
https://join.skype.com/eDBBgHfXCREa –

👩‍💻Grupi Vajza anetaresou ketu : https://join.skype.com/JG5NyTdyaRtZ

Orët mësimore mund të ndiqen në kompjuter, laptop, telefon ose tablet. 📱💻

Nxënësit do të pajisen me çertifikata pas përfundimit të çdo niveli.

Për regjistrim na kontaktoni në rrjetet tona sociale apo në numër të telefonit.

☎️ 044 488 160

#Frenge #Gjuhe #Frengjisht #Meso #Online
#Sira #Academy