Mëso Gjermanisht – Fjalitë pyetëse!

Si në Gjuhën shqipe ashtu edhe në atë Gjermane, ka forma të ndryshme për të bërë pyetje. Në Gjuhën gjermane pyetjet që kanë të bëjnë me veprimin e një foljeje dhe në disa pyetje në Gjuhën shqipe, folja i paraprin kryefjalës .

Folja 1 kryefjala

Ist 1 Martin zu Hause . A është Martini në shtëpi.

Por, nëse pyetja i përket veprimit të foljës, Gjuha shqipe më së shumti përdor foljen ndihmëse të bësh për të formuar pyetje . Për shembull

Folja 1 kryefjala

Sprechen 1 Sie Deutsch ? A flisni Gjermanisht?

Folja 1 kryefjala

Kauft 1 er einen Mantel ? A bleu ai një pallto?

Me foljen të jesh dhe nganjëherë me folje të kesh, folja ndihmëse të bësh nuk nevojitet në Gjuhën shqipe . Në vend të kësaj, sikurse edhe në Gjuhën gjermane pyetja fillon me foljen.

Ist sie wieder krank? A është ajo prapë e sëmurë ?

Waren sie in München ? A ishin ata në Mynih?

Haben Sie keinen Pass? A nuk keni pasaportë?

Nëse folja të kesh është kalimtare, mund të formohet pyetja qoftë me foljen ndihëmse të bësh ose edhe pa të. Mëgjithatë, forma të bësh
është më e zakonshme në Anglishten moderne.

Hast du genug Geld? A keni para të mjaftueshme ? ose keni para të mjaftueshme?

Hatten sie kein Handy? A nuk patën ata një telefon ? ose Nuk patën ata një telefon?