Kurset tona Online/ Sira Academy!

Gjuhë Gjermane.

Image

Kurse të të gjitha niveleve, të dizajnuara me kujdes për të mundësuar të folurit e rrjedhshëm në Gjuhë Gjermane. Ofrojmë përgatitje për bashkim familjar si dhe për teste ndërkombëtare si: Goethe Institut dhe ÖSD.

Gjuhë Angleze.

Image

Të gjitha nivelet e gjuhës angleze mund t’i ndiqni në Creative Education. Përveç kurseve të rregullta, ofrojmë edhe kurse të komunikimit, si dhe përgatitje për TOEFL dhe IELTS.

Gjuhë Frënge.

Image

E njohur në botë si gjuha e arkitekturës, teatrove dhe arteve vizuale, frëngjishtja po bëhet gjithnjë e më e kërkuar. Tek ne mësoni të gjitha nivelet e gjuhës frënge përmes kurseve intensive ose të rregullta.

Gjuhë Turke.

Image

Turqishtja është ndër dhjetë gjuhët globale më të folura. Nisur nga kjo, turqishtja nuk ka si të mungojë në mesin e gjuhëve që ofron shkolla jonë, të cilën mund ta përvetësoni pëmes kurseve tona.