Mëso Norvegjisht – Të kërkuarit punë!

Dëshiroj të konkurroji për vendin.– Jeg vil søke om stilling som.

A keni punuar më herët në këtë vend? – Har du arbeidet i dette landet før?

Po, para dy vitesh – Ja, for to år siden.

Në cilin vend të punës – På hvilken arbeidsplass?

Kam punuar në ndërtimtari – Jeg har arbeidet innom byggevirksmhet.

Kurs - Fjalor Gjermanisht Shqip | Deutsch Albanisches Wörterbuch

A ishit gjatë këtu – Var du her lenge?

Jo, vetëm disa muaj.- Nei, bare et par måneder.

Pse vetëm aq shkurt? – Hvorfor så kort tid?

Sepse m ‘u afrua një punë më e mirë në vendin tim.– Fordi jeg ble tilbudt e n bedre jobb i mit eget land.

Cila është përvoja juaj e punës? – Hva kan du si om arbeidserfaringen din?

Kam përvojë trevjeçare në – Jeg har tre års erfaring som.

Përse doni ta lëshoni punën e tanishme? – Hvorfor vil du slutte i din nåvaerende job?

Dua të bëj një perfeksionim në këtë fushë – Jeg vil gjerne forbedre min kunnskap innom dette feltet.

Flas rrjedhshëm norvegjisht – Jeg behersker norsk flytende.

Kam patent shoferin e kategorisë B.– Jeg har førerkort klasse B.

Sa janë kërkesat tuaja për pagën ?- Og hva venter du
å få i lønn?

E dua një pagë prej – Jeg skulle gjerne ha en gasje på.

Por, ndoshta mund të shkoj deri në – Men vi kan kanskje strekke oss til.

Kjo për mua është pak – Det er nok for lite.

A punoj edhe të shtunën ?– Arbeider jeg på lørdager ogsa?

Po, çdo të dytën javë, – Ja, hver annen uke.

Kur mund t’ia filloj? – Når kan jeg begynne?

DYK öğretmen ve öğrenci başvuru, sınıf oluşturma takvimi açıklandı ...


Translate »