Mëso Sllovenisht – Ora!

Sa është ora? – Koliko je ura?

Saktë/ përafërsisht – Točno /priblizno.

Ora tre – Tri ura.

Tre e pesë – Pet minut čez tri.

Ora, Interpretimi i Ores analoge dhe dixhitale, Matematika | Detyra.al

Ora tre e dhjetë – Deset minut čez tri.

Tre e një çerek /3,15/ četrt četrt čez tri.

Tre e gjysmë – Pol štirih.

Pesëmbëdhjetë në katër Petnajst do štirih .

Edhe pesë në katër – Pet do štirih.

Dymbëdhjetë në drekë.- Poldan.

Dymbëdhjetë e natës – Polnoč

Në sa ora? Kur? – Ob kateri uri? Kdaj?

Në ora një – Ob enih.

Në ora dy – Ob dveh.

Rreth orës katër – Okrog štirih .

Për një orë – V eni uri.

Për dy orë – V dveh urah.

Pas orës tetë në mbrëmje – Po osmi uri zvečer.

Në mes orës tre dhe katër.- Med tretjo in četrto.

Sa gjatë? – Kako dolgo?

Dy orë – Dve uri.

Mëso për të përcaktuar kohën. Si të mësoni shpejt një fëmijë për ...