Përkthime Zyrtare të Çertifikuara në Sira Academy!

July 30, 2020/in Përkthime /by Sira Academy

Përkthime Zyrtare të Çertifikuara në Sira Academy
 GJUHË ANGLEZE
 GJUHË GJERMANE
 GJUHË FRENGE
 GJUHË TURKE

DËFTESA
DIPLOMA
ÇERTIFIKATA
RAPORTE MJEKËSORE
KONTRATA PUNE
PLANE BIZNESI si dhe të gjitha llojet e dokumenteve zyrtare.

PËRKTHIME ZYRTARE - ÇENO & PANARITI CONSULTING

Keni dokumente për të përkthyer ?

Dërgo dokumentat tuaj në viber ose email dhe prite përkthimin e bukur me përkushtim.

Në ua dërgojmë dhe në shtëpi ose i merrni në zyrën tonë në Dardani – Prishtinë .

Perkthime!

Perkthime Shqip ↔ Anglisht
Perkthime Shqip ↔ Gjermanisht
Perkthime Shqip ↔ Frëngjisht
Perkthime Shqip ↔ Italisht
Perkthime Shqip ↔ Holandisht
Perkthime Shqip ↔ Flamanisht
Perkthime Shqip ↔ Spanjollisht
Perkthime Shqip ↔ Portugalisht
Perkthime Shqip ↔ Qekisht
Perkthime Shqip ↔ Polonisht
Perkthime Shqip ↔ Rusisht
Perkthime Shqip ↔ Suedisht
Perkthime Shqip ↔ Norvegjisht
Perkthime Shqip ↔ Turqisht
Perkthime Shqip ↔ Finlandish
Perkthime Shqip ↔ Rumanisht
Perkthime Shqip ↔ Hungarisht
Perkthime Shqip ↔ Finlandisht
Perkthime Shqip ↔ Sllovenisht
Perkthime Shqip ↔ Kroatisht
Perkthime Shqip ↔ Boshnjakish
Perkthime Shqip ↔ Serbisht
Perkthime Shqip ↔ Bullgarisht
Perkthime Shqip ↔ Malazeze
Perkthime Shqip ↔ Maqedonisht
Perkthime Shqip ↔ Bullgarisht
Perkthime Shqip ↔ Greqisht
Perkthime Shqip ↔ Arabisht
Perkthime Shqip ↔ Arabisht
Perkthime Shqip ↔ Persisht
Perkthime Shqip ↔ Rome
Perkthime Shqip ↔ Koreanisht
Perkthime Shqip ↔ Kinezisht
Perkthime Shqip ↔ Japonisht
Perkthime Anglisht ↔ Gjermanisht
Perkthime Anglisht ↔ Italisht
Perkthime Anglisht ↔ Frëngjisht
Perkthime Anglisht ↔ Serbisht
Perkthime Anglisht ↔ Turqisht
Perkthime Gjermanisht ↔ Serbisht
Perkthime Gjermanisht ↔ Italisht
Perkthime Gjermanisht ↔ Frengjisht
Perkthime Italisht ↔ Spanjollisht
Perkthime italisht ↔ Portugalisht
Perkthime Portugalisht ↔ Serbisht
Perkthime Spanjollisht ↔ Serbisht
Perkthime Polonisht ↔ Rusisht
Perkthime Polonisht ↔ Serbisht
Perkthime Rusisht ↔ Serbisht
Perkthime Sllovakisht ↔ Shqip
Perkthime Sllovakisht ↔ Qekisht
Perkthime Danisht ↔ Shqip
Perkthime Turqisht ↔ Serbisht
Perkthime Arabisht ↔ Anglisht
Perkthime Maqedonisht ↔ Serbisht
Perkthime Maqedonisht ↔ Kroatisht

Lokacioni i sakte : https://www.youtube.com/watch?v=A_H-dEYa6YQ

Kontakti :
+383 44 488 160

Email : info.siracademy@gmail.com.

SIRA ACADEMY

?
?

KONTAKTI
 +383 44 488 160
Viber: +383 49 814 738
 Email: info.siracademy@gmail.com
Instagram: @sira_academy

Translate »