Investo

Doni të bëhëni investitor në Sira Academy ?

Investimi gjithmonë sjell fruta dhe mirësi prandaj mos kini frikë bëhuni dhe ju investitor dhe pas shumës së investuar të fitoni dhe ju dhe të bëhëni aksionar për ta zhvilluar shkollën dhe punësuar e arsimuar sa më shumë të rinjë dhe të reja dhe njerëz të çdo moshe duke dhënë e ofruar mësim e sherbim tërë-jetësor. Plani ynë është afatgjatë dhe jo komercial.

Synimi ynë është i fokusuar në disa shërbime etike si : Kurset dhe Trajnimet në klasë dhe online, krijimi i fjalorëve, librave, organizimi i garave të diturisë, shitja e librave të ndryshëm, mësim cilësor dhe akademik. Prandaj mos hezito ne jemi të drejtpërdrejtë dhe asgjë nuk fshihet, ejani vizitoni shkollën dhe punën tonë. Behu dhe ti Investitor për një të ardhme të sigurtë dhe ji cdoherë në dijeni për shumën e investuar dhe kapitalin aktual të shkollës madje dhe Online.

Ejani bashkë të hapim mundësi të reja, të bëjmë shërbime të sinqerta dhe afatgjate. Lexo më shumë :
https://www.sira-academy.com/rreth-nesh/

Kurset tona online : https://www.youtube.com/siraacademylearning/videos

Nese shihni që shkolla nuk shkon mirë, ju mund ti shisni aksionet kurdo që dëshironi.

Shuma e investuar deri më tani në :

Icon
18900TOTALI I NVESTUAR
@Sira Academy – Të gjithë investitorët tanë do të jenë publik dhe gjithçka do jetë transparente.

Investo dhe ti dhe bëhu pjesëmarrës i një zhvillimi të mirë.

    Translate »