Mëso Anglisht – Lajmërimet!

Hyrja/ dalja – Entrance/exit.

Hyrja është e lirë – Entrance is free.

Hyrja është e ndaluar – Entrance is forbidden .

Dalja në rast rreziku – Emergency exit.

E lirë – Free.

E nxënë – Busy.

E hapur – Opened .

E mbyllur – Closed.

E plotësuarë – Filled .

Për në shitje – For sale.

Dhoma për dhënie me qira – House for rent.

Lokale private– Private shops.

Sporteli për informacione – Informations.

Biseda : Te pyesesh per drejtime - YouTube

Tualeti për meshkuj/femëra – Toilet for males / female.

Duanxhinjët – Smokers .

Punë në rrugë – Work in road.

Parkingu – Parking.

Urdhëresat – Directions .

Kujdes – Be careful.

Rrezik – Danger.

Translate »