Entries by Sira Academy

20 Video mësime në Frëngjisht sipas dëshire

Jemi duke ikur drejt një digjitalizimi dhe epoke të re të edukimit, ku shkathtësitë e juaja mund të fitohen shpejt sipas asaj që rekomandojnë mësuesit. Pra kur doni të mësoni një qeshtje ose zanat apo shkathtësi është mirë të kurseni kohën tuaj duke pyetur ose duke mësuar nga profesionistët e lëndës. Mësimi dhe kërkimi vetiak […]

1 vit Gjermanisht / Regjistrohu tani

Shfrytëzoni avantazhin e shkollës sonë në programin një vjeçar për të mësuar gjuhën gjermane për një vit nga kudo që iu përshtatet (online apo në klasë).#Programi 1 vjeqar është zgjidhja ideale për studentët, nxënësit, fëmijët, të rriturit apo të moshuarit që dëshirojnë të mësojnë gjuhën gjermane sipas modeleve arsimore të shkollave gjermane për të arritur […]

Përkthime Zyrtare të Çertifikuara në Sira Academy!

July 30, 2020/in Përkthime /by Sira Academy Përkthime Zyrtare të Çertifikuara në Sira Academy GJUHË ANGLEZE GJUHË GJERMANE GJUHË FRENGE GJUHË TURKE DËFTESADIPLOMAÇERTIFIKATARAPORTE MJEKËSOREKONTRATA PUNEPLANE BIZNESI si dhe të gjitha llojet e dokumenteve zyrtare. Keni dokumente për të përkthyer ? Dërgo dokumentat tuaj në viber ose email dhe prite përkthimin e bukur me përkushtim. Në ua dërgojmë dhe në shtëpi ose i merrni […]

Përkthime Zyrtare të Çertifikuara në Sira Academy!

July 30, 2020/in Përkthime /by Sira Academy Përkthime Zyrtare të Çertifikuara në Sira Academy GJUHË ANGLEZE GJUHË GJERMANE GJUHË FRENGE GJUHË TURKE DËFTESADIPLOMAÇERTIFIKATARAPORTE MJEKËSOREKONTRATA PUNEPLANE BIZNESI si dhe të gjitha llojet e dokumenteve zyrtare Keni dokumente për të përkthyer ? Dërgo dokumentat tuaj në viber ose email dhe prite përkthimin e bukur me përkushtim. Në ua dërgojmë dhe në shtëpi ose i merrni […]

Përkthime Zyrtare të Çertifikuara në Sira Academy!

July 30, 2020/in Përkthime /by Sira Academy Përkthime Zyrtare të Çertifikuara në Sira Academy GJUHË ANGLEZE GJUHË GJERMANE GJUHË FRENGE GJUHË TURKE DËFTESADIPLOMAÇERTIFIKATARAPORTE MJEKËSOREKONTRATA PUNEPLANE BIZNESI si dhe të gjitha llojet e dokumenteve zyrtare. Keni dokumente për të përkthyer ? Dërgo dokumentat tuaj në viber ose email dhe prite përkthimin e bukur me përkushtim. Në ua dërgojmë dhe në shtëpi ose i merrni […]

Përkthime Zyrtare të Çertifikuara në Sira Academy!

July 30, 2020/in Përkthime /by Sira Academy Përkthime Zyrtare të Çertifikuara në Sira Academy GJUHË ANGLEZE GJUHË GJERMANE GJUHË FRENGE GJUHË TURKE DËFTESADIPLOMAÇERTIFIKATARAPORTE MJEKËSOREKONTRATA PUNEPLANE BIZNESI si dhe të gjitha llojet e dokumenteve zyrtare. Keni dokumente për të përkthyer ? Dërgo dokumentat tuaj në viber ose email dhe prite përkthimin e bukur me përkushtim. Në ua dërgojmë dhe në shtëpi ose i merrni […]

Përkthime Zyrtare të Çertifikuara në Sira Academy!

July 30, 2020/in Përkthime /by Sira Academy Përkthime Zyrtare të Çertifikuara në Sira Academy GJUHË ANGLEZE GJUHË GJERMANE GJUHË FRENGE GJUHË TURKE DËFTESADIPLOMAÇERTIFIKATARAPORTE MJEKËSOREKONTRATA PUNEPLANE BIZNESI si dhe të gjitha llojet e dokumenteve zyrtare. Keni dokumente për të përkthyer ? Dërgo dokumentat tuaj në viber ose email dhe prite përkthimin e bukur me përkushtim. Në ua dërgojmë dhe në shtëpi ose i merrni […]

Përkthime Zyrtare të Çertifikuara në Sira Academy!

July 30, 2020/in Përkthime /by Sira Academy Përkthime Zyrtare të Çertifikuara në Sira Academy GJUHË ANGLEZE GJUHË GJERMANE GJUHË FRENGE GJUHË TURKE DËFTESADIPLOMAÇERTIFIKATARAPORTE MJEKËSOREKONTRATA PUNEPLANE BIZNESI si dhe të gjitha llojet e dokumenteve zyrtare. Keni dokumente për të përkthyer ? Dërgo dokumentat tuaj në viber ose email dhe prite përkthimin e bukur me përkushtim. Në ua dërgojmë dhe në shtëpi ose i merrni […]

Mëso Norvegjisht – Të kërkuarit punë!

Dëshiroj të konkurroji për vendin.– Jeg vil søke om stilling som. A keni punuar më herët në këtë vend? – Har du arbeidet i dette landet før? Po, para dy vitesh – Ja, for to år siden. Në cilin vend të punës – På hvilken arbeidsplass? Kam punuar në ndërtimtari – Jeg har arbeidet innom […]

Përkthime Zyrtare të Çertifikuara në Sira Academy!

July 30, 2020/in Përkthime /by Sira Academy Përkthime Zyrtare të Çertifikuara në Sira Academy GJUHË ANGLEZE GJUHË GJERMANE GJUHË FRENGE GJUHË TURKE DËFTESADIPLOMAÇERTIFIKATARAPORTE MJEKËSOREKONTRATA PUNEPLANE BIZNESI si dhe të gjitha llojet e dokumenteve zyrtare. Keni dokumente për të përkthyer ? Dërgo dokumentat tuaj në viber ose email dhe prite përkthimin e bukur me përkushtim. Në ua dërgojmë dhe në shtëpi ose i merrni […]