Lidhur me pagesa për të pasur acces në të gjitha video tona –

Kontakto ne + 383 44 488 160

  • Gjuhë Angleze
  • Gjuhë Arabe – Kursi aktivizohet së shpejti
  • Gjuhë Gjermane
  • Gjuhë Frënge
  • Gjuhë Shqipe – Kursi aktivizohet së shpejti
  • Html/Css – Kursi aktivizohet së shpejti
  • Php/Mysql – Kursi aktivizohet së shpejti
  • Matematikë – Kursi aktivizohet së shpejti