Katalogu i Trajnimeve

SIRA Academy ofron trajnime profesionale në Teknologjinë Informative, Gjuhë, Marketing, Kontabilitet. Trajnimet në SIRA janë kombinuara me situata praktike te projekteve reale gjithmonë duke futur ne funksion konceptet e nevojshme teorike.

GJUHE


GjuGjermane

Résultat de recherche d'images pour "GERMAN ROND PHOTO"
Mbi 80 ore trajnim intenziv per nje nivel

55 orë më shumë  »

Gjuhë Angleze

55 orë më shumë  »

Gjuhë Frënge

Résultat de recherche d'images pour "france ROND PHOTO"

55 orë më shumë  »

Gjuhë Italiane

55 orë më shumë  »

GjuArabe

55 orë më shumë  »

Gjuhë Holandeze

55 orë më shumë  »

Gjuhë Suedeze

55 orë më shumë  »

Gjuhë Shqipe

55 orë më shumë  »

Bazat e Programimit në Web – Web I & II

programming

Përmbajta: 1. Hyrje në WEB, 2. HTML & CSS, 3. Javascript & jQuery,4. MySQL,5. PHP, 6. Kodimi i projektit rea…

70 orë më shumë  »

WEB Development III – Kodimi i aplikacionit

programming

Përmbajta: 1. Hyrje në Bootstrap, 2. Bootstrap funksionalitetet, 3.jQuery, 4. PHP & MySQL & 5. Kodimi i pro…

55 orë më shumë  »

Bazat e Programimit në Java

programming

Përmbajtja: 1. Hyrje në Java, 2. Struktura e një aplikacioni në Java, 3. Tipet e të dhënave & Operatorë…

35 orë më shumë  »https://www.sira-academy.com/java-foundamentals/

Bazat e Programimit në C#

programming

Përmbajta: 1. Hyrje në C#, 2. Struktura e një aplikacioni në C#, 3. Tipet e të dhënave & Operatorët, 4….

orë më shumë  »


WordPress

Trajnim 5 javor i shkëlqyer në WordPress.

30 orë më shumë  »

CCNA Moduli I-IV

programming

Përmbajta: 1.Introduction to Networks, 2. Routing & Switching Essentials 3. Scaling Networks, 4. Connecting N…

orë më shumë  »

Android App Development

programming

Përmbajta: 1. Hyrje në Android, 2. Aktivitetet, 3. Pamja e aplikacionit(User Interface-UI), 4. Pamja e aplik…

orë më shumë  »