20 Video mësime në Frëngjisht sipas dëshire

Jemi duke ikur drejt një digjitalizimi dhe epoke të re të edukimit, ku shkathtësitë e juaja mund të fitohen shpejt sipas asaj që rekomandojnë mësuesit. Pra kur doni të mësoni një qeshtje ose zanat apo shkathtësi është mirë të kurseni kohën tuaj duke pyetur ose duke mësuar nga profesionistët e lëndës.

Mësimi dhe kërkimi vetiak është i lodhshëm dhe sipërfaqësor, prandaj më të drejtë thuhet : Mos merr dituri nga ai që ka mësuar vet’ ose siq është thënë më shumë : Gjysmë-gjuhëtari të prish gjuhën, gjysmë-mjeku të prish trupin.

15 Websites to Learn French Lessons Online (Free and Paid) - CMUSE

Nëse ju duhen spjegime vizuale nga libra të ndryshëm, mjafton të na shënoni dhe ne do ju krijojmë video-spjegimet në mënyrë të detajizuar që ju të përfitoni.

Videot mund të jenë të tilla :

Temat e spjegimit mund ti përzgjedhni ju.

Translate »