Përgatitja për bashkim familjar në ANGLI – IELTS EXAM

Të gjithë të interesuarit që kanë bashkim familjar në UK, duhet të dini që testi A1 është obligativ dhe ky test mbahet vetëm në SPEAKING dhe LISTENING skills duke u quajtur si A1 Speaking and Listening .

Ne kemi një plan të veqantë përgatitor që iu mundëson të kaloni këtë provim me lehtësi,

Testi përgatitor paraqitet online dhe për Kosovarët mbahet në Tiranë në këtë link ” https://ieltsukviregistration.britishcouncil.org/choose-country

Testi do të jetë shumë i lehtë por kërkohen disa shkathtësi për të kaluar.


Cmimi total përgatitor në Sira Academy zgjat 5 javë është 280 euro dhe mbahet në formë individuale duke u përgatitur posaqërisht për këtë test pa devijuar në spjegime gramatikore të panevojshme.

Për regjistrim ju lutem kontaktoni administraten në këta numra ”

00 383 44 488 160 / 00 383 49 814 738

Email – info.siracademy@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/Shkolla.Akademike

Instagram : https://www.instagram.com/sira_academy/

Translate »