Doni mësim në klasë ose Online ?

Ju tani mund të gjëni këtë në shkollën profesionale Sira Academy ku do mësoni gjithçka që dëshironi në ambientet tona apo nga shtëpia.

Ofrojmë trajnime në : Gjuhë, Programim, Shkencë, Gatim etj.

Prandaj na shkruaj dhe ne ju përgjigjemi.


Skype id : 81a5fecf3b675ecf

PYETJE