Mëso Anglisht – Blerja!

Ç ‘dëshiron zotriu/zonja? – Can I help you, sir/madam?

Ç ‘ka mund të ju shërbej? – What can I serve for you?

A keni ju – Do you have?

Ju lutem me tregoni – Please, can you tell me.

Të lutem, më jepni – Please , can you give me.

Më duhet numri – Ineed the number of.

Kjo nuk është e madhësis sime – This is not of my size.

A mund ta provoj – Can you try it on?

Fjalor i veshjeve ne anglisht / Meso anglisht - YouTube

Kjo është – This is.

E madhe – Big.

E vogel – Small.

E gjatë – Long.

E shkurtë – Short.

E gjërë – Wide.

E ngushtë – Narrow .

E errët – Dark.

E ndritshme – Bright.

A keni diqka tjetër të këtij lloji ? – Do you have anything else of this type?

A mundë ta ndërroji këtë?- Can you change this, please ?

Përshkruaj rrobat e një personi në anglisht. Përshkrimi i rrobave ...

Translate »