Learn Norwegian – Fun!

Which movie is shown in the cinema in the evening? – Hvilken film går på kino i kveld?

The film recorded by a prominent director is shown – Det går en film av en berømt regissør.

It is worth to watch – Den er verd å se.

Who plays the main character ? – Hvem har hovedrollen?

We want two tickets Kan vi få to billetter til.

Sira Academy | Shkolla Akademike e Kurseve

Somewhere in the middle – Et sted midt i.

First seats – Framme plasser .

Not to behind– Ikke for langt bak.

The movie is synchronized – Filmen er synkront.

The movie is with text- Filmen er tekstet.

The movie was amazing- Filmen var utmerket.

Do you want to go to the theater tonight?- Har du lyst til å bli med i teater i kveld?

I want to see the show – Jeg vil gjerne se et stykke av.

Which seats do you prefer– Hvilke plasser vil du ha.

Translate »