8.00

Category:

Description

Ky fjalor i Gjuhës Frënge ju mëson shprehje të bukura, të lehta dhe ju bën të pavarur.

Shembull mésoni njé shprehje té lehté
“Je voudrais un café au lait – Do t’doja një kafe me qumësht”

Investo né kokén ténde sepse ai éshté bagazhi yt mé i miré.

Translate »