Dizajn Grafik Photoshop & Ilustrator

Kursi për dizajn grafik & video

MESO DIZAJN GRAFIK ME LIGJERUESIN E S.ACADEMY?

Adobe Illustrator / Photoshop

ZBRITJE nga 110(€) në 99(€) – 5 javë Trajnim ! 

Sira Academy ofron kurse për dizajn grafik dhe video, Sira është themeluar bazuar në një përvojë 10 vjeçare të edukimit në programet e ndryshme sidomos në ato aplikative të dizajnit grafik, kodimit dhe video editimit dhe kurrikula e këtij kursi është e bazuar mbi kërkesat e tregut ndërkombëtar dhe vendor.

Regjistrohu këtu :

http://sira-academy.com/regjistrohu/

Translate »