Mëso Suedisht – Aksidenti në rrugë!

Ju lutem, thirreni shpejt- Var snäll och ring.

Një autoambulancë – En ambulans.

Policinë– Polisen.

Zjarrfikësit- Brandkåren.

Ka ndodhur një aksident- Det har inträffat en olycka.

Përsonat janë të lënduar rëndë– Personer är allvarligt skadade.

Ju lutem më ndihmoni – Var snäll och hjälp mig.

Më duhet një fashë për lidhje- Jag behöver förbandsartiklar.

Ky është faj im- Det var inte mitt fel .

Unë kisha të drejtë kalimi. – Jag hade förkörsrä .

Suedisht Tiranë @suedisht_svenska Instagram Profile | Picburn


Ju keni grahur shpejt– Du körde alldeles för fort.

Ju lutem më jepni emrin dhe adresën e juaj– Var snäll och ge mig ditt namn och din adress.

Ju lutem më jepni sigurimin dhe numrin e sigurimit tuaj- Var snäll och ge mig dina försäkringspapper.

A mund ta bëni një dëshmi? – Kan du avlägga vittensmål?

Unë kam një çpuarje në gomë/ në motor.-Jag har punktering/ett motorfel.

A mund të më.- Skulle du kunna.

Dërgoni një makinë tërheqëse? – Skicka efter en bärgningsbil.

SIRA ACADEMY

✔️
🔝
☎️
📱
📧
📷

KONTAKTI
 +383 44 488 160
Viber: +383 49 814 738
 Email: info.siracademy@gmail.com
Instagram: @sira_academy

🏫

Adresa: – M9 Bulevardi Bill Klinton, te Xhamia e Dardanisë.