14.00

Category:

Description

Titulli : Kapituj nga jeta e të Dërguarit – sal-lAllahu alejhi ue sel-lem-

?Autor : Ibën Kethir

Libri :Personaliteti i Muhamedit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, është shembull i përsosur për zbatimin e ligjit të Allahut. Atë Allahu e ka mbrojtur nga çdo devijim, nga secili gabim dhe nga çdo lloj harrese gjatë kumtimit të mesazhit të zbritur prej Zotit të Lartësuar.

Jetëshkrimi i tij është shpjegim i Kuranit dhe mëshirim i realitetit të Islamit.

Allahu i Lartësuar thotë: “Thuaj: Nëse ju e doni Allahun, më ndiqni mua! Atëherë Allahu do t’ju dojë…”(Al Imran:31).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »