12.00

Category:

Description

?Autor : AbduRrahman ibën Nasir esSi’di

Libri : ka të bëjë me njohjen e Allahut, Vetitë e Tij të përsosmërisë, me të cilat veçohet Zoti i Madhërishëm.

Dituritë më të rëndësishme të Kuranit, janë 3 : dituria e teuhidit dhe besimeve fetare ; dituria e moralit dhe sjelljeve të mira dhe dituria e normave në adhurime dhe në raportet mes njerëzve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »