Frengjisht Online

Mesoni gjuhen frenge online ne Sira Academy, frengjishtja eshte gjuhe e bukur dhe elekuente dhe thirret si la langue de Moliere.

Shikoni disa prej mesimeve tona

Doni dhe ju te mesoni frengjisht nga shtepia.

Atehere aplikoni ketu