Gjuhë Angleze – Në Shoqëri

Më lejoni të prezantohemi. –  Let me introduce.

Gëzohem që u njoftuam. – It was nice to meet you.

Edhe unë gjthashtu. – Me either.

A mund t ju prezantoj? – May I introduce?

Ky/ kjo është? – This is.

Prej nga vini ? –  Where do you come from?

Ku banoni? –  Where are you staying?

Sa vite i keni ? –  How old are you?

Jeni i martuar/ beqare? – Are you married?

A mund të vini nesër në mbrëmje? – Can you come tomorrow in the evening?