Gjuhë Gjermane – Berufe!

Avokat – Anwalt.

Profesor -Professor.

Përkthyës – Übersetzer.

Punëtor – Arbeiter.

Mësues – Lehrer.

Unë jam i pa punësuar – Ich bin arbeitslos .

Çka jeni me profesion?– Was sind Sie mit dem Beruf?

Cilën Shkollë e keni kryer?– Welche Schule haben Sie absolviert?

Unë jam praktikante – Ich bin Praktikant.

Motra ime është studente – Meine Schwester ist Studentin .

Babai im merret me bujqësi -Mein Fater befast sich mit der Landwirtschaft.

Ka shumë të pa punësuar -Es gibt viele arbaitslose.

Si të mësoni gjuhën gjermane në shtëpi?! | English For Life LLC

SIRA ACADEMY

KONTAKTI
 +383 44 488 160
Viber: +383 49 814 738
 Email: info.siracademy@gmail.com
Instagram: @sira_academy

Adresa: – M9 Bulevardi Bill Klinton, te Xhamia e Dardanisë.