Kurs për Python

#KURS #PYTHON

Python është gjuha më e popularizuar gjatë vitit 2019/2020 dhe është gjuha më e kërkuar në tregun e punës.Gjithashtu është njohuria e Python është një përparsi e madhe sepse hap shumë dyer në karrierën si software developer.

#KURS #PYTHONPython është gjuha më e popularizuar gjatë vitit 2019/2020 dhe është gjuha më e kërkuar në tregun e punës.Gjithashtu është njohuria e Python është një përparsi e madhe sepse hap shumë dyer në karrierën si software developer. Gjuha Python është përfekte në këto fusha të Shkencave Kompjuterike (Web App,Artificial intelligence ,Data Science).Ky kurs fillon nga pjesët bazike të python deri ato më të avancuara (mund të shihni kurrikulën).Cfarë do të mësoni gjatë kursit : 1.Instalimi i Python,PyCharm(text editor) ne Windows 10,MAC OS dhe Linux2.Variablat,Tipi i te Dhenave dhe Komentet3.Operatoret ne Python4.Stringjet dhe manipulimi i tyre5.Listat6.Tuples dhe Dictonary7.Conditional Statements (if,else,elif)8.For loops and while loops9.Funksionet10.Lambda function dhe dekoratoret11.Programimi i orientuar ne objekte OOP12.Python Modules13.Zhvillimi i nje ueb aplikacioni me Django14.Detyre Perfundimtare me Python_____________________________Kohëzgjatja 5 javëCmimi 90€Regjistrohu tani :- 044 488 160- 049 814 738

Posted by Sira Academy on Monday, August 3, 2020

Gjuha Python është përfekte në këto fusha të Shkencave Kompjuterike (Web App,Artificial intelligence ,Data Science).Ky kurs fillon nga pjesët bazike të python deri ato më të avancuara (mund të shihni kurrikulën).

Cfarë do të mësoni gjatë kursit :

1.Instalimi i Python,PyCharm(text editor) ne Windows 10,MAC OS dhe Linux
2.Variablat,Tipi i te Dhenave dhe Komentet
3.Operatoret ne Python
4.Stringjet dhe manipulimi i tyre
5.Listat
6.Tuples dhe Dictonary
7.Conditional Statements (if,else,elif)
8.For loops and while loops
9.Funksionet
10.Lambda function dhe dekoratoret
11.Programimi i orientuar ne objekte OOP
12.Python Modules
13.Zhvillimi i nje ueb aplikacioni me Django
14.Detyre Perfundimtare me Python
_____________________________