Learn Swedish – Introduction!

­What is your name– Vad heter du?

My name is– Jag heter .

Can I present you -Får jag lov att presentera.

This is – Det här är .

My husband -Min man.

My wife– Min fru.

My friend -Min pojkvän .

Where are you from?– Varifrån kommer du ?

Im from -Jag kommer från.

Austria– Österrike.

How old are you Hur gammal är du?

I am…old Jag är … år gammal.

Are you married?- Är du gift?

Do you have any childrens?– Har du barn ?

What is your occupation? – Vad jobbar du med?

I am – Jag är.

Kurs Suedisht, Pristina (2020)

Are you alone here ? – Är du här ensam?

Can I seat next to you  Får jag sätte mig här?

I am waiting for someone Jag väntar på någon.

Do you have any friend\bestfriend? Har du pojkvän/ flickvän?

You are amazing – Du är väldigt vacker.

­

­

Translate »