Librat më të mirë për mësimin e Gjuhës Gjermane

Schritte International neu – teksti më i mirë për të mësuar Gjuhën Gjermane sipas Kornizës Evropiane të Referencës për Gjuhët.

Porosit librat tani 049 814 738

Libri i garave është i strukturuar mirë dhe i lehtë për tu ndjekur. Përfshihen katër aftësitë gjuhësore – të dëgjuarit, të folurit, të shkruarit dhe të lexuarit për nivelet (A1, A2 dhe B1) ku secili nivel është i ndarë në dy libra, kështu që ju mund të bashkoheni me të duhurin për ju. Nëse keni boshllëqe, disa pika do të shpjegohen shtesë.

Në nivelin e avancuar, duke filluar me B1 + preferojmë librin Aspekte, megjithëse punojmë me shumë burime të ndryshme. Qëllimi është të gjejmë tema tërheqëse për diskutim, që natyrisht do të jenë në gjermanisht. Dëgjimi dhe të folurit janë aktivitetet kryesore. Në këtë fazë do të presim që ju të njiheni me gramatikën gjermane nëse bashkoheni në një nivel të tillë.

Ka dhjetëra libra shkollorë të mirë për mësimin e Gjuhës Gjermane kështu që ne jemi në gjendje të integrojmë ater, nëse preferoni.
Në shkollat fillore në Kosovë Gjuha Gjermane mësohet me librat Beste Freunde

Disa mësime nga libri A1.1

Teste të Gjuhës Gjermane :

Regjistro Kursin e Gjuhës Gjermane në Shkollën Sira Academy