Mëso Gjermanisht -Përcaktimi i kohës!

Viti i pranishëm- Schaltjahr .

Tremujori– Triemester.

Gjysma e vitit , semestri – Halbjahr, Semester.

Kalendari – Kalender.

Cila ditë është sot? – Welches Datum ist heute?

Sa është ora? – Wie spät ist es?

Festa Kombëtare – Nationalfeiertag.

Festa Fetare – Kirchlicher Feiertag.

Sot është 28 Nëntori 1999.– Heute ist der achtundzwanzigste November.

Në nëntor – Im November .

Saktë në ora tetë.– Punkt um acht Uhr.

Të jeni të sakt – Seien Sie pünktlich?

Ende është herët – Es ist noch früh .

Veç është vonë – Es ist schon spät.

Në ora sa – Um wievel Uhr ?

Do të pyes këtë zotëri sa është ora ?– Ich werde diesen Herr fragen, Wie spät es ist.

Më falni zotëri, sa është ora? – Entschuldigen Sie , mein Herr, wie spät ist es?

Dhjetë e njëzet – Zehn Uhr zwanzig.

Meso Gjermanisht YouTube Channel Statistics & Online Video ...