Tarifat 2019/2020

 Çmimet e Kurseve 2019/20

Gjuhët 3 muaj 6 muaj  1 vit
Gjuhë Gjermane €175 €300 €500
Gjuhë Frënge €175 €300 €500
Gjuhë Angleze €175 €300 €500
Gjuhë Arabe  €175  €300  €500
Gjuhë Turke €175 €300 €500
Gjuhë Shqipe €175 €300 €500
Gjuhë Suedeze&Norvegjeze  €275  €550 €800
Gjuhë Holandeze €275 €550 €800
Gjuhë Italiane €175 €300 €500
Shkencë 3 muaj 6 muaj  1 vit
Matematikë €200 €400 €700
Fizikë  €200  €400  €700
Kimi & Biologji €275 €550 €800
Kodim 3 muaj  6 muaj 1 vit
FrontEnd  €400  €700 €1000
BackEnd €475 €570 €1100
Microsoft Office  €300  €500 €800  
Dizajn Grafik dhe Video Editim 3 muaj 6 muaj 1 vit
Photoshop dhe Ilustrator  €400 €700  €1000
Adobe Premier Pro  €470  €670  €1000    
Wondershare  €470  €670  €1000
Camtasia €475  €670 €1100
Trajnime 3 muaj  6 muaj  1 vit
Toefl & Ielts €375 €600 €1000
Goethe & Osd €375 €650 €1000
Delf & Dalf  €375  €550 €900
Sat English & Math €375 €650 €950
Kontabilitet  €375  €550  €900
Trajnime Online 3 muaj 6 muaj  1 vit
Youtube & Adsense €375 €600 €1000
Affiliate Marketing €375 €650 €1000
Udemy & Skillshare  €375  €550  €900

Informata :

  • Kurset janë për çdo moshë
    • Nxënësit dhe studentët që regjistrohen në S. Academy obligohen të bëjnë pagesën pas 3 ditësh prove (3 trial days)
    • Literatura për lëndë specifike paguhet ekstra
    • Çdo kopje që nevojitet është pa pagesë nga shkolla
    • Literatura shtesë nga shkolla
  • Orët e hapjes  8:00  – 19:00   | e hënë – e premtë

Kontakti

 O44 488 160 / 049 814 738

info.siracademy@gmail.com                                                                                        www.sira-academy.com

Translate »