Mëso Frangjisht – Në Restorant!

Garçon– Kamarier.

Bonjour monsieur! Vous désirez? – Mirëdita! Çka dëshiron zotëriu?

Avez– vous une table pour… personnes? – A keni një tavolinë për persona?

Est–ce que cette table est libre?– A është kjo tavolinë e lirë?

Non, monsieur, elle est prise.– Jo, ajo është e zënë.

Pardo, est–ce que cette place est libre?– Më falni, a është i lirë ky vend?


Je vous en prie.– Urdhëroni, ju lutem.

Merci beaucoup – Ju faleminderit shumë.

Je voudrais déjeuner. Quel est le menu? – Dua të drekoj. Ç ‘kemi për ushqim?

Quelle est votre spécialité?– Cili është specialiteti i juaj?

Ç ‘ka të gatshëm?– Qu’y a -t-il de prêt?


SIRA ACADEMY

KONTAKTI
 +383 44 488 160
Viber: +383 49 814 738
 Email: info.siracademy@gmail.com
Instagram: @sira_academy

Adresa: – M9 Bulevardi Bill Klinton, te Xhamia e Dardanisë.