MESIMI 2 – GJUHE GJERMANE

Praktio disa fjalë në Gjuhën Gjermane, sepse gjuha mësohet ngadalë pa nguti, me përsëritje dhe durim, të mjafton të mësosh mirë mësimin 1 për të kaluar në mësimin 2.

Mos u frikëso nga ata që thonë ” Jeta është shumë e shkurtër për të mësuar Gjermanishten”.

Mësoj përmendësh këto fjalë të thjeshta, dhe në mësimin e radhës dhe disa të tjera e keshtu derisa sa ta përvetësosh mirë gjuhën dhe të luash me këto fjalë në mënyrë të lehtë.

Porosit Librat Origjinal nga Hueber

Translate »